Papper

Har du tänt på hur mycket skog som måste ner för att dagens tidningar ska kunna tryckas på morgonen. Varför inte ersätta dessa med digital media så hade vi kunnat behålla den natur vi har.