Passage

Tunnklar är oftast trevliga passage under motorvägar och dylikt. Men oftast vill man inte vistas i sådana nattetid.