True love

Min fru säger att man inte ska fästa sig vid materiella ting, dock så har jag svårt att låta bli. Något som jag har fäst mig enormt vid är just henne. Sedan första dagen jag såg henne så älskar jag henne mer och mer för varje dag.